Tag Archives: Vận Chuyển Quốc Tế DHL Tại Quận Phú Nhuận

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế DHL Tại Quận Phú Nhuận

Chuyển phát nhanh đi Angola

Quận Phú Nhuận cơ cấu kinh tế phát triển theo xu hướng dịch vụ thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Định hướng quy hoạch của quận là điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ, tăng chiều cao, dành đất phát triển hạ tầng xã hội.  Kết hợp quy hoạch đồng […]

08 3469 3469